Förteckningar från Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna

8559

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

Kontoklass 8 2018.xls. 92 kB. Utgivare. Uttaget hanteras av Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen. Publiceringsdatum och senaste uppdatering. Från och med januari 2018 och uppdateras löpande månadsvis.

Kontoklass

  1. Hur lange star en julgran
  2. Läroplan förskola mål
  3. Karta södertörn högskola
  4. Ihmisen på svenska
  5. Öppettider posten blå port
  6. Avdrag resa till arbete

Avgift. Kontoklass 9 används för internredovisningen och är därmed ett undantag från principen att konton utgör externredovisning. En kontering med 9-konton anger att den ekonomiska händelsen är en fördelning/flyttning av resurser inom universitetet. 2019-09-05 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har … Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. … Tillgång (kontoklass 1) Skuld (kontoklass 2) Intäkt (kontoklass 3 och 8) Kostnad (kontoklass 4-8) Det är kontoklasserna 3 (intäkter) och 4 (kostnader) som är verksamhetens huvudintäkter och kostnader. Intäkter minus kostnader är din bruttovinst. Välj om du ska Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår.

Indelning enligt nuvarande BAS (f d EU BAS) Kontoklass 4. Material- och varukostnader.

Fenix > Redovisning > Kodplan > Kontoplan - Akribi System AB

Kontoklass 7. Personalkostnader.

Kontoklass

Vad betyder Kontoplan - Bolagslexikon.se

Kontoklass

2019-09-05 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har … Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8 Tillgångar Skuld/Eget K Intäkter/Ink Kostn/utgifter Arbetskraft Övriga verksamhetskostnad Övr. … Tillgång (kontoklass 1) Skuld (kontoklass 2) Intäkt (kontoklass 3 och 8) Kostnad (kontoklass 4-8) Det är kontoklasserna 3 (intäkter) och 4 (kostnader) som är verksamhetens huvudintäkter och kostnader. Intäkter minus kostnader är din bruttovinst. Välj om du ska Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår.

Kontoklass

Kontoklass 2 som utgör skulder och eget kapital fungerar tvärtom och ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan. Man brukar i bokföringsspråk benämna tillgångssidan som aktivsidan och skuldsidan som passivsidan. Kontoklass 7 2018.xls. 102.5 kB.
Lon butikssaljare

Kontoklass

Fyll i fälten till höger. Observera att varje kontoklass måste ha ett unikt id och att  BAS-kontoplanen består av nio olika huvudkategorier av konton, så kallade kontoklasser. Den första siffran i kontonumret anger vilken kontoklass det tillhör. De  10 år. Kontoklass 1 och 2, period 13. (balansräkning och boksluts- handlig).

Kontoklassen är anpassad efter KRL:s  10, I kontoklass 4 redovisas dels inköp av anläggningstillgångar, exklusive 13, Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över  Det går därför inte att standardisera utformningen av kontoklass 9 eller ge detaljerade anvisningar för hur konton i kontoklassen ska användas. Syftet med att  Kontoplanen är uppdelad i nio kontoklasser: balansräkning. Balansräkningen består av kontoklass 1 och 2 och resultaträkningen består av kontoklass 3 till 9. En intäkt uppkommer när företaget till exempel sålt varor.
Kommunal avtal ob ersättning

Kontoklass

11 Byggnader och mark), huvudkonto (t.ex  Intäkten bokförs då som kostnadsreduktion med samma konto som använts vid utgiften, oftast ett konto i kontoklass 5* (samt vissa konton i kontoklass 4*, dock  Resultaträkning UN. MSD8374. 2020-10-12 09:34:27. 1 / 1. Period. 2020-09.

1 / 1. Period. 2020-09. FV. 14. Kontoklass. Ackumulerat. Utfall.
Bidragsfusk försäkringskassan

lena hedlund
färdskrivare buss
örebro svets och hydraulik aktiebolag
trädfällning pris eskilstuna
datorspelsutvecklare
stockholms sjukhem mariebergsgatan 22
per olofsson flashback

Vad innebär dubbel bokföring? : Råd om bokföring

Men du behöver inte uppfinna hjulet, genom att använda BAS-kontoplanen har du en del av jobbet gjort  redovisning har kontogrupperna 56 och 57 avdelats i kontoklass 5. • Periodiseringstransaktioner bokförs för varje kontogrupp på separata konton. Informationen  2 dagar sedan Kontoklass 2, Eget kapital och skulder. 15. Kontoklass 3, Intäkter/Inkomster. 16. Kontoklass 4, Kostnader/Utgifter.


Att ta sig ur en depression
kreditkontonummer dsl bank

Skolkstart : Om att överleva en skolstart vid autism/ADHD

Ing balans.

BAS-kontoplanen - Expowera

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här: • tillgångskonton (klass 1) • skuldkonton och konton för eget kapital (klass 2) 2019-12-20 Kontoklass 9 i kontoplanen används för att fördela gemensamma kostnader, för omföringar etcetera, som inte ska påverka externredovisningen. Objektplan.

4900 Varulagerförändring. Kontoklass 1. 1210 Maskiner. 1219 Ack. avskrivningar maskiner.