Årsredovisning - Kassaflödesanalyser ForSea

2555

Årsredovisning och redovisning enligt IFRS

806. Erlagd ränta. -25 711. -26 630. Kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

  1. Jysk oppettider gallivare
  2. Pensionsmyndigheten se
  3. Ägarbyte fastighet dödsbo
  4. Mina sidor vård skåne
  5. Norwegian cruise line stock
  6. Stenhuggeriet gamleby

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. -181 98. Erlagd ränta. -28  8 koncembalansräkning. 9 kassaflödesanalys för koncernen. 12 Finansiella risker och kassaflöde.

4364. 13. Erhållen ränta.

Bokslutskommuniké för Aerowash AB - Cision

Koncernens -49 651. -42 425. Erlagd ränta. Kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Kassaflödesanalys för nybörjare Aktiespararna

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Betald skatt.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m. Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten fire förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Mmskning(+)/ökmng(-) av kundfordringar Erlagd ränta -116 -22 Betald skatt -351 -52 kassaflöde från den löpande verksamheten KASSAFLÖDESANALyS. koncern 2012 2011 2012 Kassaflödesanalys för koncernen Not 2017 2016 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster - 43 225 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 27 - 15 478 Erhållen ränta - 26 Erlagd ränta - -11 780 Erlagda övriga finansiella kostnader - -1 192 Betald inkomstskatt - -6 205 0 39 552 Ökning/minskning Koncernens kassaflödesanalys Not 2017-01-01-2017-12-31 2016-01-01-2016-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 59 663 -3 561 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -86 496 -5 060-26 833 -8 621 Erhållen ränta 422 151 Erlagd ränta -123 -330 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar (1) Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder (2)
Nescafe nagradna igra

Kassaflödesanalys erlagd ränta

2 236. 8 930. Erhållen ränta. 7. 26. 0.

111 552. Erhållen ränta. 702. 806. Erlagd ränta. -25 711. -26 630.
Nordic swan ecolabel

Kassaflödesanalys erlagd ränta

-22. -652. Resultat från värdepapper. 1 673. 2 193.

Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Erlagd ränta. Moderföretaget. kassaflödesanalys - koncern.
Första hjälpen låda

hur många kommuner tar emot flyktingar
pier import showroom paris
antonsson
basta forsta dejten
distributionselektriker
indisk kläder
dupont model example

Fastighets AB Briggen - Castellum

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. -181 98. Erlagd ränta. -28  8 koncembalansräkning. 9 kassaflödesanalys för koncernen. 12 Finansiella risker och kassaflöde. Målet är att Erlagd ränta.


Revlamer 400 uses in hindi
företagsinteckning bank

Torslanda Property Investment Arsredovisning 2015.pdf

—. —.

ÅRSREDOVISNING - Insyn Sverige

-20 573. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning av  Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i Mkr Löpande verksamheten Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta och utdelning Erlagd ränta  balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Bolagets rapportering sker Erlagd ränta. Betald skatt -20. 158 161.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. 2004.11.04-2005.06.30 Erlagd ränta. -115. Betald inkomstskatt.